[custom_frame_center][/custom_frame_center]

Photo downloaded from www.wimklerkx.nl under Creative Commons License
Copyright remains with Author:
Wim Klerkx, mail@wimklerkx.nl

IN21-20
A tape robot for storage of and access to large quantities of data accessible via the internet. This robot is at CERN, physics experiments generate so much data that just the ability to process it was one of the main challenges to overcome when building the experiments. Tape is slower than hard-disk, but less costly while storing more information per cubic meter with a lower error rate.

Een tape-robot voor de opslag van grote hoeveelheden gegevens die via het internet beschikbaar zijn. Deze robot is in gebruik bij CERN, waar natuurkundige experimenten zoveel gegevens genereren dat het verwerken ervan een van de grote uitdagingen was bij het bouwen van de experimenten. Magneetband is langzamer dan een harddisk, maar is goedkoper, betrouwbaarder en heeft een hogere informatie-dichtheid per kubieke meter.